CZYM SIĘ ZAJMUJEMY?

Co możemy dla Państwa zrobić?

Wykorzystując swoją wiedzę, doświadczenie oraz kontakty biznesowe pomóc zorganizować lub przeorganizować Państwa pralnię w taki sposób, aby zmaksymalizować jej zyski, zoptymalizować zachodzące w niej procesy lub po prostu ..zdefiniować problemy, wskazać sposób ich rozwiązania i wspólnie je zlikwidować.

Każde szkolenie wyceniamy indywidualnie. Poziom dostosowujemy do posiadanych już umiejętności personelu oraz dostępnych maszyn.

W celu poznania ramowego planu całego szkolenia, liczby godzin i możliwych terminów, prosimy o kontakt z naszym zespołem.

Wdrażane przez nas programy nauczania są spójne z Krajowym Standardem Kompetencji Zawodowych opracowanym przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2013 (ISBN 978-83-7951-000-9), opublikowanym oraz dostępnym bezpłatnie za podaniem powyższego źródła.

Nasza oferta

Zajmujemy się tym, co robimy z powodzeniem od lat. Między innymi:

  • organizacją pracy pralni konsumenckiej oraz przemysłowej od strony marketingowej oraz strukturalnej (w tym szczegółowymi szkoleniami zatrudnionego personelu),
  • analizą i doradztwem w obszarze optymalizacji wykorzystania zasobów (sprzętowych oraz personalnych) pralni,
  • wprowadzeniem standardów pracy dla poszczególnych działów przedsiębiorstwa, stanowisk pracy pracowników i spójności komunikacji,
  • podnoszeniem kompetencji pracowników na poszczególnych stanowiskach w drodze szkoleń indywidualnych i grupowych,
  • wdrażaniem planów higieny, zgodnych z wytycznymi reżimów sanitarnych,
  • dostosowaniem procedur panujących na terenie pralni oraz dokumentów do wymogów określonych między innymi w wytycznych Państwowej Inspekcji Pracy,
  • instruktarzem stanowiskowym w zakresie efektywnego wykorzystania użytkownych urządzeń, połączonym ze szkoleniem wskazującym na właściwy sposób ich konserwacji zapewniający minimalizowanie wystąpienia jego usterek,
  • procedurami postępowania oraz sposobami rozwiązywania problemów z obsługiwanym asortymentem powierzonym przez Klienta do wykonania usług (w tym odplamianiem).

Pralnie przemysłowe

Poniżej prezentujemy przykładowy program szkolenia i omawiane wątki. Kliknij w interesujący Cię temat, aby dowiedzieć się więcej.

Omówienie zasad ogólnych, zasad BHP. Optymalizacja czasowo – kosztowa. Błędy, zagrożenia, dobre praktyki. Celem szkolenia jest podnoszenie wiedzy, kwalifikacji i wygody personelu, oraz poprawa atmosfery w zakładzie. Z perspektywy pracodawcy szkolenie pozwala na osiągnięcie w krótkiej perspektywie znacznych oszczędności, kosztowych i czasowych.

Omówienie zasad ogólnych, zasad BHP. Optymalizacja czasowo – kosztowa. Błędy, zagrożenia, dobre praktyki. Celem szkolenia jest podnoszenie wiedzy, kwalifikacji, wygody oraz świadomości personelu. Szkolenie zapewnia efekty w postaci podniesienia tempa pracy na całej linii produkcyjnej.

Omówienie zasad ogólnych, zasad BHP. Optymalizacja czasowo – kosztowa. Błędy, zagrożenia, dobre praktyki. Metody podstawowej kontroli, metody zarządzania i wpływu na odsetek reklamacji.

Celem szkolenia jest zwiększenie nie tylko tempa, wydajności i jakości pracy, ale też świadomości pracownika, która za tymi elementami stoi. Kluczowe zagadnienie ze względu na serce procesu, które się tutaj znajduje.

Delegowanie, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, sposób pracy zakładający specyfikę danego zakładu, dobór personelu.   Celem szkolenia jest optymalizacja i programowanie pracy kadry zarządzającej w sposób pozwalający osiągać założone cele, przy jednoczesnym dbaniu o jakość, koszty, odpowiednią atmosferę i bezpieczeństwo.

Dla kogo, kiedy i dlaczego tak tanio i łatwo, świadczyć taką usługę? Metodologia, omówienie różnic między sprzętem i produktami różnych producentów. Dobór technologii pod specyfikę klienta, zakładu i możliwości. Celem szkolenia jest szybkie wdrożenie do zakładu usługi wet-cleaning, ale także przygotowanie personelu na samodzielne wykonywanie ich w bieżącej pracy.

Hotele

Poniżej prezentujemy przykładowy program szkolenia i omawiane wątki. Kliknij w interesujący Cię temat, aby dowiedzieć się więcej.

Metody wypracowania optymalnego kontaktu i przepływu informacji między obiektem a pralnią. Kontroling ilościowo – kosztowy w przepływach asortymentu. Celem szkolenia jest wypracowanie odpowiednich metod pracy, które zapobiegają z wyprzedzeniem występowaniu problemów i sytuacji kryzysowych.

Kontrola ilości zdawczych i odbiorczych, metody i rodzaje wydań zewnętrznych, zasady dbałości o asortyment. Celem szkolenia jest wypracowanie dobrych praktyk we współpracy z pralnią zewnętrzną oraz optymalizacja czasu i efektów pracy działu.

Optymalizacja zużycia asortymentów, metody i triki wydajnej pracy i odpowiedniego gospodarowania kosztowo – jakościowego powierzonym mieniem. Sposoby i informacje o metodach na skrócenie procesów w dziale i między działami. Celem szkolenia jest skrócenie i ułatwienie pracy osobom z działu oraz metodologia kontroli.

Osoby prywatne (wkrótce)

Poniżej prezentujemy przykładowy program szkolenia i omawiane wątki. Kliknij w interesujący Cię temat, aby dowiedzieć się więcej.

Przygotowanie osób bezrobotnych lub chcących zmienić lub zdobyć zawód: specjalista ds. obsługi zestawu profesjonalnych urządzeń pralniczych. Kursy z płatnym stażem na terenie największych miast w całej Polsce. O uruchomieniu w poszczególnych miastach będziemy informować na portalach lokalnych z odpowiednim wyprzedzeniem, po uzyskaniu wpisu w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl/

Zadzwoń już dziś!